Webbplatsen och webbutiken kultaseppakulmala.fi underhålls och ägs av Kultaseppä Kulmala Oy (FO-nummer 2186150-4). Avtalsvillkoren tillämpas vid köp mellan Kultaseppä Kulmala Oy och kunden.

Vår webbutik följer Finlands lag. Kultaseppä Kulmala Oy ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsägbara händelser (force majeure). Med oförutsägbara händelser avses händelser och förändrade omständigheter som är utanför Kultaseppä Kulmala Oy:s kontroll.