Integritetspolicy

KUND- OCH DATASKYDD

Konsumenthandeln följer Finlands och Europeiska unionens gällande lagstiftning vad gäller konsumenthandel, marknadsföring och reklam. Kunden är skyldig att lämna sina kontaktuppgifter vid beställning. Kontaktuppgifterna som krävs av konsumentkunder är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Av företagskunder krävs därtill ett FO-nummer.

Uppgifterna om de kunder som lämnar in en beställning sparas i vårt kundregister. Om kunden ger sitt samtycke, har Kultaseppä Kulmala rätt att behandla uppgifterna i registret för de motiverade ändamål som beskrivs i personuppgiftslagen (523/99) Kunden kan, om hen så önskar, invända mot att hens uppgifter används för marknadsföringsändamål genom att skicka e-post till . Kultaseppä Kulmala värnar om sina kunders integritet och överlåter inte kunduppgifter till en tredje part.