Kaari, platina

2780 

Beskrivning

Kaari-ringen är designad för att användas tillsammans med en solitärring, eftersom den följer vackert formen av en enstensring. Ringen kan kombineras med ett antal olika slags ringar.